Rozwiązania

APS - automatyzacja planowania i przeprowadzania audytów.

APS to innowacyjna aplikacja, która automatyzuje audyt w przedsiębiorstwie. To proste, intuicyjne narzędzie, które pomaga w organizacji i optymalizacji procesów audytowych, a także w tworzeniu harmonogramów, raportowaniu i gromadzeniu danych. Albo jest to 5S, LPA, TPM, ISO, BHP lub Nearmiss – zaoszczędzi to setki godzin za każdym razem, gdy organizacja przeprowadza audyt.

Nasza aplikacja jest dostępna jako strona WWW, dzięki czemu jest łatwo dostępna zarówno z komputera, jak i smartfona. Jedna licencja pozwala na nieograniczoną liczbę użytkowników w jednej lokalizacji, więc wszyscy pracownicy mogą bez ograniczeń korzystać z aplikacji do zgłaszania problemów, sprawdzania działań, harmonogramów i audytów. Po skonfigurowaniu modelu procesu w aplikacji wszystkie dane zebrane w aplikacji są odpowiednio ustrukturyzowane, podobnie jak raportowanie.

Korzyści biznesowe:

Digitalizacja działań audytowych.

Koniec z papierkową robotą. Dzięki uporządkowanemu zestawowi danych organizacji, takim jak schemat organizacyjny i architektura procesów, użytkownicy i audytorzy pracują z odpowiednimi prawami dostępu określonymi przez role audytorów. Wszystkie ustalenia i działania są również dobrze zorganizowane, z dostępem online z komputera lub smartfona. Możliwe są zarówno audyty proste, jak i sekwencyjne.

Harmonogramowanie i monitorowanie realizacji.

Aplikacja zapewnia wygodny i intuicyjny interfejs planowania. Plan audytu jest jasno przedstawiony wraz z datami i terminami. W każdej chwili dostępny jest wgląd w postęp.

Audytowanie i zgłaszanie niezgodności.

Za pomocą smartfona każdy użytkownik może zgłaszać problemy i błyskawicznie dokumentować je zdjęciami. Wszystkie problemy i status rozwiązania są następnie zgłaszane pocztą elektroniczną do wszystkich zaangażowanych stron (emitent, audytor, właściciel procesu, menedżer).

Zautomatyzowane czynności naprawcze.

W trakcie audytu przesyłane są szczegółowe raporty zgodności, w tym przewidywany czas na rozwiązanie problemów. Istnieje również możliwość przekazania zadań podmiotom zewnętrznym (np. Zespołowi ds. Jakości, logistyce, pracownikowi ds. BHP).

Zautomatyzowane raportowanie.

Przejrzyste raporty audytowe z wizualizacją danych są wysyłane automatycznie do wszystkich zdefiniowanych interesariuszy. Raporty zawierają również szczegółowe wyniki audytu ze statystykami przedstawionymi na predefiniowanych wykresach, dzięki czemu nie trzeba tracić czasu na analizę i prezentację wyników audytu. Możliwy jest również eksport surowych danych do programu Excel

Krok przed konkurencją.

Intuicyjna i poręczna.

Poświęciliśmy dużo czasu na optymalizację interfejsu użytkownika i uproszczenie zadań kontrolnych. W pełni funkcjonalna wersja demo jest dostępna bezpłatnie, aby Cię przekonać!

Proste licencjonowanie.

Za jedną miesięczną opłatą możesz używać APS na 1 zakład produkcyjny i dać dostęp wszystkim pracownikom oraz przeprowadzić nieograniczoną liczbę audytów.

Wdrożenie? Nie jest potrzebne!

Hostujemy aplikację APS w chmurze (dostępna jest również on premise), dzięki czemu możesz zacząć korzystać z aplikacji natychmiast po podpisaniu umowy. Dzięki intuicyjnej stronie administracyjnej możesz samodzielnie skonfigurować aplikację, prawa dostępu i procesy już po 1-2 godzinach szkolenia.

Jesteś zainteresowany?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami i umów spotkanie. Nasi pracownicy opowiedzą, jak nasze rozwiązania mogą wesprzeć Twoją firmę.