Zobacz, jak wygląda nasze wdrożenie w 7 krokach.

Proces wdrożenia

Proces wdrożenia

Bogate portfolio naszych doświadczeń na rynku przedsiębiorstw przemysłowych jest niewątpliwie dużym atutem w realizacji wdrożeń u następnych klientów. Dbamy o dobre relacje z naszymi klientami na każdym etapie wdrożenia wykazując swój profesjonalizm.

1. Analiza biznesowa i konsultacja.

Realizację każdego projektu rozpoczynamy od dokładnej analizy biznesowej i konsultacji. Najpierw tworzy się idea, czyli pomysł usprawnienia działania przedsiębiorstwa lub rozwiązania problemu z jakim ono się zmaga. Podczas wspólnej pracy zarówno analityków naszej firmy, jak i klienta określany jest proces biznesowy, czyli potrzeby, priorytety, ale także ograniczenia zawarte w formie konspektu projektu.

Nasi specjaliści pomagają mu usystematyzować i wyodrębnić te procesy, które nadają się do automatyzacji.

2. Analiza przedwdrożeniowa.

W dalszym kroku tworzy się dokładną analizę przedwdrożeniową, poprzedzoną doradztwem naszych specjalistów i specyfikacją procesu. Bez tego etapu niemożliwe wręcz jest wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie systemu uszytego na miarę oczekiwań i potrzeb naszego klienta.

Otrzymane wyniki analizy zostają poddane weryfikacji w rzeczywistych warunkach pracy podczas przeprowadzanych testów.

3. Uzasadnienie biznesowe.

Na tym etapie definiuje się mierzalne korzyści, jakie przyniesie wdrożenie rozwiązania.

Nasze doświadczenie i mnogość przeprowadzonych z sukcesem projektów pozwala nam przedstawić zasadność wdrożenia naszych rozwiązań, podpartą rzeczywistymi danymi klientów, którzy z pomocą naszych wdrożeń zaoszczędzili czas, pieniądze oraz zasoby ludzkie.

4. Wdrożenie.

Najważniejszym etapem w całym procesie, wymagającym dużego zaangażowania i ścisłej współpracy zespołu projektowego i klienta jest wdrożenie systemu. Prócz produkcji przez zespół inżynierów wszystkich komponentów infrastruktury systemu świadczymy również kompleksowe usługi wdrożeniowe i szkolenia.

Wszystko to odbywa się w ramach ustalonego z klientem harmonogramu, a efekty prac poszczególnych etapów projektu są regularnie prezentowane i odbierane przez zamawiającego.

Wdrożenie systemu kończy się zawsze testem akceptacyjnym, który obejmuje wszystkie elementy procesu, testy efektywności i dostarczonej infrastruktury.

5. Monitorowanie.

Na tym etapie obserwuje się pracę systemu i porównuje się ją w dłuższym okresie czasu z założeniami projektowymi. Nie wpływając na procesy u klienta.

6. Wsparcie powdrożeniowe.

Klient po uruchomieniu produkcyjnym systemu otrzymuje przez kilka-kilkanaście dni pełne wsparcie naszych specjalistów, którzy służą pomocą w użytkowaniu systemu i rozwiązywaniu ewentualnie pojawiających się błędów „wieku dziecięcego”.

7. Serwis.

Po wdrożeniu systemu nie pozostawiamy klientów bez opieki. Ważnym elementem w prawidłowym działaniu systemu jest jego utrzymanie i serwis. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów świadczymy szeroki zakres usług serwisowych i dajemy gwarancję profesjonalnej opieki serwisowej oraz szybkiej i sprawnej reakcji na zgłoszenia.

Świadczymy różne formy wsparcia powdrożeniowego od opieki gwarancyjnej poprzez serwis, aż po asystę techniczną 24/7.

Wśród usług serwisowych, które oferujemy naszym klientom znajdują się m.in.:

  • Asysta telefoniczna z opcją 24/7.
  • Portal helpdesk.
  • Wsparcie inżynierów z dziedzin: robotyka, automatyka, elektroniczka, elektryka i mechanika.
  • Wsparcie specjalistów IT.
  • Naprawy gwarancyjne.
  • Przeglądy techniczne i serwis.
  • Rozbudowa systemu.
  • Analizy i raporty.

Wszystkie wdrożenia

Jesteś zainteresowany?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami i umów spotkanie. Nasi pracownicy opowiedzą, jak nasze rozwiązania mogą wesprzeć Twoją firmę.

Skontaktuj się