Na zdjęciu widzimy magazyn wysokiego składowania z piętrowymi regałami, przystosowanych do składowania za pomocą wózków widłowych z wysokim masztem.

Inteligentny regał, czyli magazyn konsygnacyjny w handlu.

Magazyn konsygnacyjny w handlu – co to jest? 

Magazyny konsygnacyjne (w skrócie wyodrębnione w siedzibie przedsiębiorstwa magazyny dostawców) początkowo wykorzystywane były głównie w obrocie międzynarodowym i tak też zresztą są współcześnie rozumiane w świetle ustawy o VAT. Źródła ich powstania należy szukać w przemyśle, gdzie od zawsze występował problem zapewnienia ciągłości dostaw surowców i komponentów. W ostatnich latach magazyny konsygnacyjne nieustannie jednak zyskują na popularności, także w obrocie krajowym.

Praktyka tworzenia składów konsygnacyjnych wykuwa się w bólach, głównie z powodu obaw związanych z niejasnością polskiego prawa podatkowego w tym zakresie i możliwej jego wielorakiej interpretacji przez urzędników. Największym wyzwaniem jest zapewnienie rozliczalności wszystkich produktów wchodzących i wychodzących z obcego magazynu, czego nie da się zrobić bez systemu informatycznego.

Korzyści biznesowe.

Podatki.

Kluczowa jest tutaj charakterystyka umowy magazynu konsygnacyjnego, dzięki której przyjmuje się, że własność dostarczanego towaru przechodzi na odbiorcę nie w momencie dostawy do siedziby odbiorcy, leczy dopiero po fizycznym wydaniu składowanego towaru z magazynu konsygnacyjnego. Choć początkowo urzędy skarbowe kwestionowały przepisy w tym zakresie, to w 2018 roku NSA wydał prawomocne orzeczenie (sygn. I FSK 1765/16), według którego, w przypadku wykorzystania mechanizmu składu konsygnacyjnego, można naliczać VAT okresowo.

Optymalizacja gotówki.

Odbiorcy, którzy chcą zapewnić sobie ciągłość dostaw, muszą zakładać bufory oraz minima logistyczne – a te trzeba finansować. Dzięki magazynom konsygnacyjnym, faktury wystawiane są dopiero w momencie pobrania towaru do dalszego wykorzystania, a koszt bufora przerzucany jest na dostawców.

Optymalizacja logistyki.

Minima logistyczne w dużo większym stopniu dotykają dostawców, którzy dzięki magazynowi konsygnacyjnemu mogą istotnie obniżać ponoszone przez siebie koszty transportu oraz produkcji. Z drugiej strony, przerzucenie odpowiedzialności za dotrzymanie minimów logistycznych zmniejsza nakład pracy poświęcanej przez odbiorcę na koordynację dostaw.

Kompleksowe wsparcie technologiczne.

Wyzwanie technologiczne przedstawia się następująco: dostawca musi zapewnić identyfikację wszystkich towarów w obcym magazynie (do którego na ogół nie ma wstępu) i automatycznie, na podstawie ruchów w tymże magazynie, generować dokumenty księgowe (faktury, WZ, PZ).

Nasze rozwiązanie SMS (Stock Management System) składa się z kodów RFiD, którymi znakowane są jednostki logistyczne, ruchomych anten RFiD oraz strony WWW, dzięki której dostawcy mogą monitorować stany magazynowe. Kody RFiD dostarczane są do dostawców, którzy wysyłając dostawy do odbiorcy oznaczają produkty otrzymanymi kodami. Opcjonalnie istnieje również możliwość stałego oznakowania koszy, w których przechowywane są towary w magazynie konsygnacyjnym (jak na zdjęciu). 

Faktem jest, że pojedynczy tag RFiD kosztuje mniej niż 50 groszy a pozwala zaoszczędzić konkretne minuty pracy. W magazynie rozmieszczone są anteny, które w określonych interwałach czasowych zliczają kody RFiD, aby następnie na tej podstawie aktualizować stany magazynowe. Jeśli system stwierdzi, że pojemnik z określonym tagiem opuścił magazyn, wygenerowane zostaną odpowiednie dokumenty (w tym przypadku WZ) oraz zaktualizowane zostaną dane do faktury (wystawianej na ogół raz w tygodniu lub raz w miesiącu). Jednocześnie, dostawca może na bieżąco monitorować stany magazynowe i dynamicznie zarządzać dostawami czy produkcją określonego asortymentu.

Dodatkową funkcją systemu Etisoft SMS jest lokalizowanie przestrzenne konkretnych pudełek – zarówno na mapie regałów, jak i poprzez sygnał dźwiękowy wysyłany z ręcznego kolektora.

Na zdjęciu poniżej opcjonalna wersja inteligentnego regału z mobilną anteną RFiD – rozwiązanie to poprawia rozdzielczość skanowania na regałach o dużej gęstości upakowania.

Leave A Comment