Kiedy system wizyjny pomaga w kontroli jakości?

Poznaj wyzwania, przebieg i korzyści z przykładowego wdrożenia systemu wizyjnego do kontroli jakości.

6 wyzwań, z którymi warto zwrócić się do integratora.

Działy jakości w firmach produkcyjnych stoją przed szeregiem wyzwań. Części z nich można sprostać dzięki wdrożeniu systemów wizji maszynowej. Nie jest jednak łatwo projektować je i wdrażać własnymi zasobami fabryki, dlatego warto zwrócić się do integratora. Oto 6 sytuacji, w których rozwiązania typu Machine Vision projektowane i wdrażane przez ESS najczęściej znajdują zastosowania.

1. Reklamacje.

To jeden z najczęstszych powodów inwestycji w system wizyjny. Obiekcje klientów fabryk i zwroty będące wynikiem wad produktów to bezpośredni koszt i strata czasu pracowników firmy produkcyjnej. Przyczynami są często:

  • kompletacja produktów z wadami,
  • brak eliminacji komponentów z defektem na wczesnym etapie procesu produkcyjnego,
  • produkcja wielu referencji na jednej linii – mieszanie się produktów
  • obszerny zakres standardów I wymagań, które muszą spełniać produkowane elementy.

Systemy wizji maszynowej, dzięki odpowiednim algorytmom, pomagają identyfikować elementy z wadą, a po integracji z systemami zrzutu zapewniają oddzielenie, jednocześnie optymalizując procesy produkcyjne.

2. Ograniczenia człowieka w zadaniach kontroli jakości.

W licznych procesach produkcyjnych, analiza jakości każdego z produktów z osobna jest po prostu niemożliwa do wykonania przez człowieka, chociażby ze względu na rotację i różnorodność produktów albo na określony takt wytwarzania linii produkcyjnej.

Na przykład, producent etykiet, na jednym stanowisku generuje średnio 100 000 sztuk na godzinę. Nie sposób, aby człowiek lub nawet grupa ludzi była w stanie dokładnie sprawdzać tyle tysięcy egzemplarzy w tak krótkim czasie.

Producenci próbują sobie radzić w ten sposób, że analizują tylko próbki serii produktów i na tej podstawie szacują liczbę wadliwych egzemplarzy. To rozwiązanie jest jednak niedokładne, ponieważ realna kontrola jakości dotyczy odsetku produkcji. Lepszą alternatywą może być system wizyjny, który jest w stanie dokonać inspekcji w ilości wiele tysięcy sztuk na godzinę.

3. Nowa norma jakościowa.

Rozwiązania legislacyjne zmierzają w stronę ciągłej poprawy jakości wyrobów w wielu branżach. Niejednokrotnie, bezpośrednio przekłada się to na normy produkcyjne i wymaga np. kontroli szczelności zamknięcia opakowań (chemia), czy nadrukowanie odpowiednich kodów zgodnych z aktualnymi normami. Systemy wizji maszynowej pozwalają spełniać nowe, wymagające normy jakościowe bez konieczności zatrudniania nowych osób lub obarczania aktualnie zatrudnionych dodatkowymi obowiązkami.

4. Trudności zw. z utrzymaniem pracowników kontroli jakości i/lub zatrudnianiem nowych.

Wyzwania związane z rynkiem pracy są powszechnie znane. Praca przy linii produkcyjnej jest dość monotonna, a nie każdy pracownik to lubi. W konsekwencji mamy do czynienia ze sporą fluktuacją oraz trudnością ze znalezieniem osób na szeregowe stanowiska w obszarze kontroli jakości. Inwestycja w system wizyjny pozwala rozwiązać problem umożliwiając realizację procesu bez konieczności wykonywania trudnych i powtarzalnych zadań przez człowieka. Rolą operatora może być stworzenie wzorca inspekcyjnego, wybranie referencji czy reakcja w sytuacji wykrycia produktu NOK (not okay). Dodatkowo istnieje możliwość przesunięcia ludzi w obszary, które z jakiś względów wymagają czynnika ludzkiego lub nie nadają się do automatyzacji.

5. Nowy Klient lub nowe oczekiwania Klienta.

Od firm produkcyjnej wymaga się coraz większej elastyczności w dostosowywaniu linii do nowych zleceń produkcyjnych co nie tylko przekłada się na konieczność częstego przezbrajania. Wyzwaniem jest także spełnianie oczekiwań jakościowych. Aby im sprostać, należałoby dodatkowo zorganizować szkolenie dla obecnego personelu lub zatrudniać nowy z wymaganymi kwalifikacjami. Wykorzystanie systemów wizyjnych pozwala na zaprojektowanie automatycznego systemu, który potrafi zrealizować nowe zadania bez znaczącego udziału człowieka a nawet na elastyczne dopasowanie do kontroli jakości różnych produktów. Tworzone przez ESS algorytmy oparte o cyfrowe przetwarzanie obrazu pozwalają na weryfikację produktów w ramach wielu referencji bez  konieczności tworzenia osobnych wzorców i ingerencji operatora, inspekcję serii o dużych prędkościach. Inspekcję ceramiki i produktów silnie refleksyjnych, kompleksową obsługę od pozycjonowania po inspekcję i systemy zrzutu.

6. Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Kontrola jakości wymaga często pracy bezpośrednio przy linii produkcyjnej. Nie zawsze warunki panujące w hali są optymalne i/lub zdrowe dla pracowników sprawdzających wady produktów. Zapylenie, zbyt wysoka lub niska temperatura, zanieczyszczenie powietrza – te czynniki obniżają komfort i bezpieczeństwo pracy. Systemy wizyjne, poprzez automatyzację i zminimalizowanie udziału ludzi w procesie kontroli jakości, eliminują ryzyko negatywnego wpływu procesu na zdrowie pracowników, najczęściej ich wzroku.

Wiele wyzwań wymaga indywidualnego podejścia i zaprojektowania systemu wizyjnego dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Warto zaprosić do współpracy podmiot, który posiada odpowiednie kompetencje i ma na koncie udane wdrożenia.

Przykłady konkretnych zastosowań systemów wizyjnych ESS w kontroli jakości można znaleźć tutaj: https://ess.etisoft.pl/usages/zastosowania/systemy-inspekcji-wizyjnej/

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Skontaktuj się z nami.

Lokalizacje.

Siedziba spółki

Szara 21, 44-100 Gliwice, Polska

Biura

Jowisza 4A, 44-117 Gliwice, Polska

Kontakt.

    Akceptuję politykę prywatności zgodną z RODO (Zaznaczenie zgody jest wymagane)