Informacje prawne

 

Wyciąg z rejestru KRS.

 

Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000453901, NIP: 6312648814, REGON: 243221543, kapitał zakładowy: 192.900 PLN opłacony w całości.