Wdrożenie systemu opartego o AGV/AMR w 7 krokach.

Wdrożenie systemu opartego o AGV/AMR w 7 krokach.

1. Analiza biznesowa i konsultacja.

Ten etap zwykle wiąże się z wizytą w hali produkcyjnej Klienta. Dlaczego? Bo wymaga zebrania sporej liczby danych, które są niezbędne do zaprojektowania systemu, w tym ustalenia rekomendowanej liczby robotów.

Co się dzieje na tym etapie?

 • Określamy typ (paleta, kosz, KLT, nośnik niestandardowy) i wymiary  nośnika logistycznego.
 • Ustalamy masę przewożonych ładunków.
 • Wyznaczamy odległość jaką mają pokonywać roboty mobilne AMR.
 • Badamy ew. ograniczenia wynikające z istniejącej infrastruktury i procesów.
 • Analizujemy obecne ścieżki nawigacyjne dla istniejącego procesu logistycznego.
 • Analizujemy aktualną wydajność procesu (np. liczbę przewożonych palet w jednostce czasu)
 • Przewidujemy wystąpienie ew. sezonowych obciążeń systemu, np. przez wystąpienie „pików produkcyjnych”.
 • Analizujemy zmiany w systemie biorąc także pod uwagę rozwój fabryki i zwiększenie produkcji.
 • Określamy wspólnie z Klientem jakie cechy powinien spełniać system aby realizował cele biznesowe i procesowe.

2. Analiza przedwdrożeniowa.

Na podstawie zebranych danych przygotowujemy wstępne rozwiązanie. Na tym etapie szacujemy modele i ilość robotów potrzebnych do obsłużenia procesu, dobieramy infrastrukturę wspomagającą, planujemy place programistów.

W efekcie powstaje symulacja działania systemu, którą wizualizujemy za pomocą specjalistycznego oprogramowania (Flexim).

Wizualne przedstawienie procesu pozwala m.in. na:

 • osadzenie rozwiązania w środowisku odwzorowanej fabryki,
 • numeryczne wyznaczenie wskaźników wydajnościowych,
 • wskazanie ryzyk projektowych (np. wąskie gardła),
 • wstępny audyt zastosowanych systemów safety.

 

Na tym etapie jest też możliwość doboru różnych wariantów rozwiązań i porównania ich między sobą. Dzięki temu można dobrać niezbędną liczbę robotów mobilnych oraz potrzebną infrastrukturę (doki, stacje ładowania, magazyny palet itp.).

3. Oferta i budżet.

Znając optymalny wariant rozwiązania, można go wycenić. Oferta zawiera m.in. opis komponentów systemu wraz z ze specyfikacją oraz oczywiście wycenę a także harmonogram płatności.

Z pomocą Klienta, na tym etapie możemy odnieść budżet projektu do mierzalnych korzyści, jakie przyniesie wdrożenie rozwiązania, tj.

 • Kalkulacja ROI (Return On Investment).
 • Liczenie kosztów alternatywnych, tj. wykorzystywany obecnie sprzęt, liczba etatów, dyspozycyjność.
 • Określenie warunków, w których system przekłada się na dochody firmy.

W przypadku procesów, które jeszcze nie funkcjonują a mają dopiero powstać, brana jest pod uwagę prognoza.

Nasze doświadczenie projektowe pozwala nam przedstawić zasadność wdrożenia naszych rozwiązań, podpartą rzeczywistymi danymi Klientów, którzy z pomocą naszych wdrożeń wykazali zyski.

4. Wdrożenie.

Prócz produkcji wszystkich komponentów systemu świadczymy również kompleksowe usługi wdrożeniowe i szkolenia.

Wszystko to odbywa się w ramach ustalonego z Klientem harmonogramu, a efekty prac poszczególnych etapów projektu są regularnie prezentowane i odbierane przez zamawiającego.

Wdrożenie systemu kończy się zawsze testem akceptacyjnym (SAT – Site Acceptance Testing), który obejmuje wszystkie elementy procesu, testy efektywności i dostarczonej infrastruktury.

Na tym etapie:

 • Ustala się zespół projektowy (po stronie dostawcy oraz po stronie Klienta).
 • Tworzy się harmonogram wdrożenia oraz budżet.
 • Integruje się system intralogistyczny z istniejącymi systemami u Klienta.
 • Nadzoruje się realizację w wymiarze czasu i budżetu.
 • Prowadzi się niezbędną dokumentację projektową.

5. Monitorowanie.

Po wdrożeniu w pełni funkcjonalnego systemu intralogistycznego u Klienta, w związku ze świadczoną gwarancją prowadzimy okresowe przeglądy systemu, w ramach którego:

 • Regularnie nasz specjalista loguje się do systemu online i upewnia się, czy system działa poprawnie.
 • Ewidencjonujemy liczbę przewiezionych jednostek logistycznych (np. palet).
 • Wyciągamy medianę i średni czas przyjęcia zlecenia transportowego (od wywołania do przyjęcia przez robota).
 • Wyciągamy medianę i średni czas realizacji misji transportowej (od wywołania do zakończenia zlecenia).

Taka analiza systemu jest istotna z punktu widzenia Klienta, ponieważ pozwala na aktywne reagowanie w sytuacji, gdy nasi inżynierowie wykryją niezgodność. Istnieje także możliwość zgłaszania uwag bezpośrednio przez Klienta w dedykowanym portalu helpdesk. Koszty okresowego monitorowania w okresie gwarancji ponosi dostawca systemu intralogistycznego, a więc dla Klienta jest to usługa całkowicie darmowa. Po zakończeniu gwarancji, istnieje możliwość korzystania z usługi na zasadach komercyjnych.

6. Wsparcie powdrożeniowe.

Klient po uruchomieniu systemu otrzymuje darmowy 10-dniowy okres wsparcia inżynierów ESS o podwyższonej gotowości do świadczenia bezpośredniego wsparcia powdrożeniowego.

Jesteśmy zobowiązani reagować na każde zgłoszenie oraz pytania dotyczące systemu. Jest to okres na przeprowadzenie szkoleń pracowniczych w zakresie użytkowania systemu, zarówno dla osób odpowiedzialnych i operatorów, jak również w zakresie bezpieczeństwa dla osób mających najmniejszą styczność z robotami AGV / AMR.

Wszystkie szczegóły negocjujemy indywidualnie podczas formułowania umowy dotyczącej wdrożenia systemu. Istnieje również opcja zawarcia umowy SLA (Service Level Agreement).

7. Serwis pogwarancyjny.

Po wdrożeniu systemu nie pozostawiamy klientów bez opieki. Ważnym elementem w prawidłowym działaniu systemu jest jego utrzymanie i serwis. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów świadczymy szeroki zakres usług serwisowych i dajemy gwarancję profesjonalnej opieki serwisowej oraz szybkiej i sprawnej reakcji na zgłoszenia.

W zależności od umowy świadczymy różne formy wsparcia powdrożeniowego – od opieki gwarancyjnej poprzez serwis, aż po asystę techniczną 24/7.

Wśród usług serwisowych, które możemy zaproponować naszym klientom na etapie tworzenia umowy znajdują się m.in.:

 • Asysta telefoniczna z opcją 24h/7.
 • Portal helpdesk.
 • Konieczne naprawy gwarancyjne.
 • Kwartalne przeglądy techniczne i serwis.
 • Niewielka rozbudowa softwarowa systemu pod Klienta.
 • Generowanie analiz i raportów.

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Skontaktuj się z nami.

Lokalizacje.

Siedziba spółki

Szara 21, 44-100 Gliwice, Polska

Biura

Jowisza 4A, 44-117 Gliwice, Polska

Kontakt.

  Akceptuję politykę prywatności zgodną z RODO (Zaznaczenie zgody jest wymagane)