Wdrożenie systemu wizyjnego do kontroli jakości złożenia panel-overlay

Poznaj wyzwania, przebieg i korzyści z przykładowego wdrożenia systemu wizyjnego do kontroli jakości.

Rozwiązanie służy do automatycznej inspekcji wizyjnej sklejonych komponentów oraz weryfikacji montażu.

Celem projektu było skrócenie czasu trwania czynności pomiarowych oraz uzyskanie większej powtarzalności wyników dzięki zastosowaniu systemu wizyjnego do automatycznych pomiarów.

Klientowi zależało, aby z dużą dokładnością weryfikować montaż panelu z nakładką (overlay) oraz kontrolować powtarzalność procesu sklejania tych dwóch komponentów. Niskiej jakości wyroby są wynikiem m.in. rozkalibrowania, zużycia lub błędnego ustawienia maszyny, co może skutkować potencjalnymi reklamacjami.

Początkowo klient korzystał z doraźnych środków manualnej kontroli jakości za pomocą suwmiarki. Metoda była skuteczna, jednakże z powodu niskiej wydajności pojawił się pomysł na automatyzację.

Przebieg wdrożenia.

Ze względu na różnorodność złożeń, komponentów i refleksyjność powierzchni nie można było zastosować gotowego rozwiązania istniejącego na rynku.

Kadra inżynierska Etisoft Smart Solutions zaprojektowała rozwiązanie uszyte na miarę dla naszego klienta, spełniając wszystkie wymagania funkcjonalne. Tak więc projekt systemu wizyjnego ostatecznie składał się z dwóch kamer 2D, lasera koloru niebieskiego, konstrukcji mechanicznej, części elektrycznej oraz zaprojektowanej automatyki układu. Kamera 2D była wystarczająca dla tego zadania, a laser sprostał zniwelował możliwości błędu pochodzące od refleksyjności powierzchni. Do systemu wizyjnego została dołączona druga kamera 2D, aby odczytywać kod QR w celu przypisania wyniku dla badanego panelu.

Na tym etapie jest też możliwość doboru różnych wariantów rozwiązań i porównania ich między sobą. Dzięki temu można dobrać niezbędną liczbę robotów mobilnych oraz potrzebną infrastrukturę (doki, stacje ładowania, magazyny palet itp.).

 

Korzyści i napotkane wyzwania.

Po pierwszych testach wdrożeniowych systemu wizyjnego wynikło zgodnie z przewidywaniami, że maszyna posiada większą powtarzalność oraz dokładność wyników względem pomiarów manualnych.

Kierownik projektu zaznaczył, że zespół projektowy bardzo dobrze poradził sobie z największym wyzwaniem podczas realizacji jakim była gruntowna zmiana koncepcji całego systemu po otrzymaniu wzorców i wykonaniu pierwszych testów przy użyciu pierwotnie przewidzianego sprzętu.

Wyzwaniem projektowym był także brak miejsca – stanowisko miało wymiar ograniczony do europalety ze względu na wymagania naszego Klienta.

W projekt zaangażowany był standardowy zespół inżynierski, który składał się z: automatyka, programisty, dwóch specjalistów wizji maszynowej, mechanika, montera i kierownika projektu.

Cała maszyna została złożona oraz przetestowana w siedzibie Etisoft Smart Solutions, a do klienta wyruszyła jako wolnostojące stanowisko. Czas instalacji w siedzibie Klienta ograniczony został tylko do podpięcia zasilania maszyny oraz wykonania testów odbiorowych.

Opisane wyżej wdrożenie systemu wizyjnego w przemyśle jest kolejnym ze zrealizowanych przez Etisoft Smart Solutions. Jeśli zastanawiasz się czy systemy automatycznej kontroli jakości sprawdzą się w Twoim przedsiębiorstwie – skontaktuj się z nami!

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Skontaktuj się z nami.

Lokalizacje.

Siedziba spółki

Szara 21, 44-100 Gliwice, Polska

Biura

Jowisza 4A, 44-117 Gliwice, Polska

Kontakt.

    Akceptuję politykę prywatności zgodną z RODO (Zaznaczenie zgody jest wymagane)