HRM Human Resource Management – pomagamy optymalizować pracę na produkcji.

Planowanie zasobów ludzkich zapewnia najlepsze dopasowanie pracowników do miejsc pracy, unikając jednocześnie niedoborów lub nadwyżek siły roboczej.

HRM Human Resource Management – pomagamy optymalizować pracę na produkcji.

Przemysł 4.0 podobnie jak wcześniejsze rewolucje przemysłowe, zastępuje w wielu miejscach procesów produkcyjnych ludzką siłę roboczą – maszynami. Dzięki temu jakość oraz wydajność w wielu gałęziach produkcji zaczęła osiągać bardzo wysokie wskaźniki, niemożliwe do osiągnięcia w przypadku procesów ręcznych.

Wiele czynności na produkcji jest w pełni zautomatyzowana, ale i wiele nadal wymaga współpracy z ludźmi. Bywają też obszary produkcyjne, dla których automatyzowanie procesów z ekonomicznego punktu widzenia niewątpliwie jest nieopłacalne lub z różnych względów niemożliwe. Tam bezsprzecznie człowiek nadal jest niezastąpiony.

Z tego względu można by dokonać podziału na systemy, które:

  • całkowicie zastępują człowieka w realizacji procesów produkcyjnych. Dla przykładu można tu wymienić Zautomatyzowane Systemy Logistyczne oparte o floty robotów mobilnych AGV albo Systemy Machine Vision,
  • wspierają pracowników na różnych etapach produkcji. Przykładem może być system klasy MES (Manufacturing Execution System) – etiSZOP-2020, w ramach którego powstał moduł do zarządzania zasobami ludzkimi – HRM Human Resource Management.

HRM – zarządzanie zasobami ludzkimi.

Każdy manager wie, że zarówno nagła jak i planowana nieobecność operatorów w zakładzie może przyczynić się do problemów z wydajnością produkcji. Finalnie może się to oczywiście przekładać na straty finansowe. W takich wypadkach umiejętność szybkiego reagowania, właściwego planowania i zarządzania pracownikami jest niewątpliwym atutem. Aby wesprzeć w tych działaniach, powstał wcześniej wspomniany moduł HRM służący do zarządzania zasobami ludzkimi.

System HRM - niedobory i nadwyżki pracowników na poszczególnych liniach na bieżącej zmianie

HRM – Niedobory i nadwyżki pracowników na liniach produkcyjnych.

Dzięki zintegrowaniu tej aplikacji z planem produkcji oraz importowaniu planowanej obsady dla poszczególnych produktów, możliwy jest wgląd w zapotrzebowanie osobowe każdej linii. Po przypisaniu aktualnej obsady do linii, aplikacja umożliwia liderom możliwość szybkiej i jednoznacznej weryfikacji zbliżających się niedoborów obsady, które mogłyby spowolnić lub zatrzymać produkcję.

W czytelny sposób możliwa jest również weryfikacja obszarów produkcji na których występują nadwyżki siły roboczej, tak aby móc dokonać koniecznych przeniesień pomiędzy liniami. Przydatna jest również możliwość delegowania pracowników na nadgodziny do sąsiadujących zmian.

Bez wątpienia ważnym aspektem jest możliwość wglądu w szczegółowy plan produkcji bezpośrednio przez liderów przypisanych do konkretnych linii. W planie tym można zaobserwować jak rozkłada się zapotrzebowanie na obsadę w odniesieniu do konkretnych zleceń, a następnie porównać to z posiadanymi zasobami. Wszystko po to, aby móc przedsięwziąć odpowiednie kroki optymalizacyjne. Umożliwiona została również praca w obszarach, w których wymagana jest stała obsada, niezależnie od realizowanych produktów.

HRM – część raportowa.

Istotnym elementem modułu HRM jest część raportowa. Dzięki niej można obserwować statystyki i trendy efektywności produkcyjnej powiązanej z liczbą realizujących zlecenia pracowników. Możliwość ta wynika między innymi z integracji rozwiązania z systemami rejestrującymi produkcję (SCADA, MES). Rezultatem analiz mogą być modyfikacje sposobu planowania produkcji czy też zarządzania obsadą. Można wyciągać wnioski dotyczące efektywności pracowników w zależności od wykonywanych czynności oraz realizowanych produktów, wskazywać obszary w których należy podnosić kwalifikacje personelu lub dokonywać odpowiednich usprawnień

System HRM i fragment raportu pomiaru efektywności

HRM – Raport efektywności.

Na koniec godnym uwagi jest przypomnienie, że jest to element dużego systemu klasy MES. Wykorzystane tu zostały między innymi wspólne mechanizmy zasilania danymi, tworzenia wielopoziomowych struktur a także konfiguracji. Takie podejście zapewnia zachowanie spójności danych w ramach całego systemu MES na zakładzie.

Tomasz Truszkiewicz, Kierownik Projektu, ESS

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Skontaktuj się z nami.

Lokalizacje.

Siedziba spółki

Szara 21, 44-100 Gliwice, Polska

Biura

Jowisza 4A, 44-117 Gliwice, Polska

Kontakt.

    Akceptuję politykę prywatności zgodną z RODO (Zaznaczenie zgody jest wymagane)